User Options

GAZETTO.GAZETTO.GAZETTO.GAZETTO.GAZETTO.GAZETTO.GAZETTO.GAZETTO.GAZETTO.GAZETTO.GAZETTO.GAZETTO


(offline)
Name:   GazeRockisNotDead!Ranking:   --
Birthday:   1994-04-16Country:   Japan
Joined:   2009-07-30Location:   Izmir,aksjdasdh xD
Posts:   0 comments
Uploads:   34 graphics 
Web:   
Name:   GazeRockisNotDead!
Birthday:   1994-04-16
Joined:   2009-07-30
Location:   Izmir,aksjdasdh xD
Uploads:   34 graphics 


GazeRockisNotDead!


MITCH LUCKERREITA

貴方を愛して居ます。 ♥貴方無しでは生きる事が出来ません。♥


AIN'T NO OTHER CHRISTINA >_<Name : Ruki

Name : Uruha

Name : Aoi

Name : Kai

Name : ReitaSYNYSTER GATES.

GazeRockisNotDead!'s buddies:
Login or register to add GazeRockisNotDead! as your friend!

User Comments

Add your comment

Please login or register to submit your comment.