User Options


(online status
not displayed)
Name:   amnhacsongthuRanking:   --
Birthday:   1992-01-01Country:   Vietnam
Joined:   2017-04-11Location:   32 Cá»­u Long, P. 15, Q. 10, TP. HCM
Posts:   0 comments
Uploads:   
Web:   
Name:   amnhacsongthu
Birthday:   1992-01-01
Joined:   2017-04-11
Location:   32 Cá»­u Long, P. 15, Q. 10, TP. HCM
Uploads:   
Âm Nhạc Sông Thu được thành lập từ năm 2016, hiện đang là một trong những trung tâm đào tạo âm nhạc tốt nhất ở TPHCM. Với phương châm giỏi nhạc lý, vững thực hành, và quý hơn là thời gian rất ngắn, Âm Nhạc Sông Thu hiện đang có các khóa học: Guitar, Organ, Piano cho người lớn và trẻ em
Login or register to add amnhacsongthu as your friend!

User Comments

Add your comment

Please login or register to submit your comment.