User Options

Love Life ♥ ღ ♥ ღ ♥


(online status
not displayed)
Name:   Æ¸ÌµÌ¡ÓœÌµÌ¨Ì„Æ· ♥ ღ Anamaria ღ♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄ƷRanking:   --
Birthday:   1994-03-28Country:   Romania
Joined:   2011-04-24Location:   In my room Ù©(●̮̮̃•̃)Û¶
Posts:   0 comments
Uploads:   6 graphics 
Web:   
Name:   Æ¸ÌµÌ¡ÓœÌµÌ¨Ì„Æ· ♥ ღ Anamaria ღ♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ
Birthday:   1994-03-28
Joined:   2011-04-24
Location:   In my room Ù©(●̮̮̃•̃)Û¶
Uploads:   6 graphics 
╔ƸӜƷ Peace
║║╔═╦╦╦═╗
║╚╣║║║║╩╣
╚═╩═╩═╩ƸӜƷ


------**♥▒♥**####___####**♥▒♥**
.____**♥▒♥**##____#.#____##**♥▒♥**
.___**♥▒♥**#_______________#**♥▒♥**
.___**♥▒♥**#_______________#**♥▒♥**
.____**♥▒♥ **#____________#**♥▒♥**
._____**♥▒♥**#__________#**♥▒♥**
._______**♥▒♥ **#______#**♥▒♥**
._________**♥▒♥ **#__#**♥▒♥**
.___________**♥▒♥**#**♥▒♥**
._____________**♥▒♥♥▒♥**
_______________**♥▒♥**
_________________*♥


________________.OOO.____________.O. * .* ..
________________.OOOO.______-.OOO. * .* . * .
________________.OOOOO._-.OOOO. * .* ..
_______________.OOOOOOOOOOO. * . * . * . * .
__________-.OOOOOOOOOOOOO. * .* ..
_____.OOOOOOOOOOOOOOO. * . * . * . * .
__________-.OOOOOOOOOOOOO. * . * . *
_______________.OOOOOOOOOOO. * . * . * .
________________.OOOOO._-.OOOO. * . *. * . * ..
________________.OOOO.______-.OOO. * .* ..
________________.OOO.____________.O. * . *. * .
________________.OO.__________
________________.O.__________


. . . . . . . . . . . . . . . . .*
. . . . . . . . . . .*. . . . . . . ** *
. . . . .. . . . . .*** . . * . . *****
. . . . . . . . . . .** . . **. . . . .*
. . . . . . . . . . ***.*. . *. . . . .*
. . . . . . . . . .****. . . .** . . . ******
. . . . . . . . . ***** . . . .**.*. . . . . **
. . . . . . . . .*****. . . . . **. . . . . . *.**
. . . . . . . .*****. . . . . .*. . . . . . *
. . . . . . . .******. . . . .*. . . . . *
. . . . . . . .******* . . .*. . . . .*
. . . . . . . . .*********. . . . . *
. . . . . . . . . .******* . ***
*******. . . . . . . . .**
.*******. . . . . . . . *
. ******. . . . . . . . * *
. .***. . *. . . . . . .**
. . . . . . .*. . . . . *
. . . . .****.*. . . .*
. . . *******. .*. .*
. . .*******. . . *.
. . .*****. . . . *
. . .**. . . . . .*
. . .*. . . . . . **.*
. . . . . . . . . **
. . . . . . . . .*
. . . . . . . . .*
. . . . . . . . .*
. . . . . . . . *
. . . . . . . . *
. . . . . . . .*_______xxxxxxxxxx_________xxxxxxxxx
_____xxxxxxxxxxxxxx_____xxxxxxxxxxxxx
_____xxxxxxxxxxxxxxxx__xxxxxxxxxxxxxx
_____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
______xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
_______xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
_________xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
____________xxxxxxxxxxxxxxxxx
_______________xxxxxxxxxxxx
_________________xxxxxxxxx
__________________xxxxxx
___________________xxxx
____________________xx
Login or register to add Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥ ღ Anamaria ღ♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ as your friend!

User Comments

Add your comment

Please login or register to submit your comment.